Harris's Checkerspot ( Chlosyne harrisii )
 
<< Previous               Superfamily: Papilionoidea     Family: Nymphalidae    Subfamily: Melitaeinae                 Next >>
 
French common name: Damier de Harris
 
  
Harris&#39;s Checkerspot ( Chlosyne harrisii )
Richmond Road  Ottawa, ON  06/06/2012
 

 
Harris&#39;s Checkerspot ( Chlosyne harrisii )
Luskville Falls  Gatineau Park, QC   16/06/2011 
 
Harris&#39;s Checkerspot ( Chlosyne harrisii )
Richmond Road  Ottawa, ON  06/06/2012
 

 
Harris&#39;s Checkerspot ( Chlosyne harrisii )
 Kazabazua, QC  10/06/2011